ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα


Το διαφημιστικό φυλλάδιο είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές μάρκετινγκ.

Ένα διαφημιστικό φυλλάδιο πρέπει να τραβήξει την προσοχή του παραλήπτη, να τον κάνει να ενδιαφερθεί για το προϊόν ή την υπηρεσία, και τελικά να προκαλέσει κάποια δράση, είτε αυτό είναι να τηλεφωνήσει για παραπάνω πληροφορίες, ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, ή ακόμη και να κάνει μια παραγγελία.


Αποτελεί μορφή διαφήμισης που σας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε ευρύ κοινό με σκοπό να το ενημερώσετε για την επιχείρησή σας και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Είναι ένα αποτελεσματικό μέσο προώθησης των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων και προσέλκυσης του κοινού.


Τα διαφημιστικά φυλλάδια καταλήγουν στα χέρια των υποψήφιων πελατών είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε ως ένθετα εφημερίδων, είτε μέσω της διανομής με το χέρι.

Σχεδιάζουμε και παράγουμε όλα τα διαφημιστικά έντυπα που μπορεί να χρειάζεται η εταιρία σας, αφού πρώτα καθορίσουμε την λειτουργία που θα έχουν, το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε και το target group στο οποίο στοχεύουμε.