ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


“Προσανατολισμοί”


Η www.leaveyourmark.gr στους Προσανατολισμούς
έχει αναλάβει την διεύθυνση της παραγωγής.
Ο τίτλος και το σήμα της εκπομπής είναι μια επιτυχία του δημιουργικού μας τμήμα.